Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng thuyền viên

Công ty Vận tải biển Vinalines xin thông báo tuyển dụng thuyền viên làm việc trên tàu biển Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển : từ ngày 14/6 tới ngày 30/6/2016